2018-02-07

’’Vizes-tábor Homoródfürdőn’’

By webadmin

A Kós Károly Szakközépiskola főszervezésében, Albert Éva kémia-fizika szakos tanárnő vezetésével, XI. osztályos környezetvédelmi szakos tanulók és a Sapientia EMTE elsőéves biomérnök mesteris hallgatók számára szerveztünk vízkémiai és mikrobiológiai vizsgálatokkal kapcsolatos tábort Homoródfürdőn.

A tábor keretében a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Biomérnöki Tanszéke szervezett ásványvizek vizsgálatával kapcsolatos tevékenységeket, dr. Máthé István oktató vezette.

A táborban részt vettek az elsőéves ’’Fenntartható biotechnológiák’’ szakos mesteris hallgatók is, akik az ’’Ásványvizek kitermelése, hasznosítása, védelme’’ című tantárgyhoz kötődően vízkémiai és mikrobiológiai vizsgálatokat végeztek el, iskolánk XI. osztályos környezetvédelmi szakos tanulóit is bevonva a tevékenységekbe.

Ásványvíz szabad szén-dioxid tartalmának meghatározása a helyszínen titrálásos-módszerrel

Első nap, a homoródfürdői 5 borvízforrás esetében, a résztvevők a helyszínen megmérték a feltörő ásványvizek hőmérsékletét, kémhatását (pH-ját), oldott-oxigén tartalmát, elektromos vezetőképességét (ebből számolva az összes oldott sótartalmat), szabad szén-dioxid tartalmat, illetve vízmintákat vettek további vizsgálatokhoz.

Vízhőmérséklet, pH, összes oldott sótartalom mérése a Lobogó-forrásnál

Második nap dr. Máthé István oktató tartott kiselőadást az ásványvíz-források kialakulásával, összetételével, használatával kapcsolatosan, ismertetve a sorra kerülő vízkémiai (titrálásos- és spektrofotometriás mérések) illetve vízmikrobiológiai vizsgálati módszereket (szabványos higiéniai-bakteriológiai tenyésztések).

Kiselőadás az ásványvizekről és vizsgálati módszereikről

 

A továbbiakban, a mesteris hallgatók iskolánk diákjainak bevonásával,öt homoródi borvízforrás esetében,határozták meg egyes vízkémiai paraméterek értékeit (pl. ammónia-, nitrit-, nitrát-, szulfát-, foszfát-tartalom), illetve leoltották a vízmintákat a mikrobiológiai vizsgálatokhoz (vizek bakteriális összcsíraszámának a meghatározása, coliform-baktériumok, kólibacillus vagy Escherichia coli, fekális Enterococcus baktériumok kimutatása).

Vízkémiai mérések a homoródfürdői Hatos Villában

Mindezek után röviden összegzésre, összehasonlításra kerültek az egyes forrásvizek helyszíni és laborkémiai vizsgálatok eredményei,a bakteriológiai vizsgálatok kiértékelésére a későbbiekben került sor,a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Biomérnöki Tanszékén.

A középiskolás diákok, a mesteris hallgatók és a tanárok helyszíni implikálódásai, kérdései, hozzászólásai alapján hasznosnak bizonyult az ivóvíz témájú tevékenységsorozat.

A Kós Károly Szakközépiskola XI.B osztály, Környezetvédelem szakos tanulói szerint, sokat tanultak a táborban, hasznos tapasztalatokat gyüjtöttek a két nap alatt és máskor is szívesen részt vennének hasonló tevékenységeken, ahol az elméleti tudásukat a gyakorlatban is tudják érvényesíteni.

 

Vezető tanár és osztályfőnök: ALBERT ÉVA

További fotók:

Részletesen:http://csik.sapientia.ro/hu/hirek/vizes-tabor-homorodfurdon