Szaktábor az építőipari műszaki rajzoló osztályok számára

Az építőipari műszaki rajzoló osztályok táborára október elején került sor, amelyre az osztályfőnökök, Fülöp Éva és Sisz Lívia tanárnő, valamint szaktanárok, Kutas Attila és Lakatos Enikő mérnökök kísérték el a tanulókat.  A szakmai tevékenység keretében épületfelmérést végeztek, helyszíni rajzokat készítettek és valós méretében figyelhették meg az épület sajátos elemeit valamint azok összességét. Ezenkívül a helyszínen megtapasztalhatták egy mederrendezési munkálat kivitelezését is, egy hegyvidéki folyómeder esetében, tanúi lehettek a meder kotrásának, kizsaluzásának és betonozásának. Láthatták a kotrógépet talajkitermelés közben, valamint egy mini betonkeverőt, amely az anyag elkészítése mellett a szállítást és öntést is elvégezte.

Természetesen a szórakoztató, csapatösszerázó tevékenységekből sem volt hiány, hiszen a szakmai fejlődés mellett fontos a közösségépítés is. Köszönjük Hargita Megye Tanácsának a táborok lebonyolításához nyújtott anyagi támogatást.

Lakatos Enikő, tanárnő