2023-12-30

Tiltakozás

By webadmin

Diákjaink biztonsága fontos nekünk!

A csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola vezetőtanácsa és munkaközössége határozott tiltakozását fejezi ki Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának azon kezdeményezése ellen, hogy a Gyermek sétány 9 számú tömbházban működő Szociális Központ 88 lakóját (családokat és egyedülálló személyeket) a Taploca utcai Iskolaközpont udvarán található fiúbentlakás épületében helyezze el.

Ezen kezdeményezés ellen a Kós Károly Szakközépiskola, a Joannes Kájoni Szakközépiskola, valamint a Venczel József Szakközépiskola igazgatói december 27-én tiltakozó levelet küldtek Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának és Önkormányzatának, Hargita Megye Tanácsának, Hargita Megye Tanfelügyelőségének és Hargita Megye Prefektusi Hivatalának. Ebben megfogalmazták, hogy összeegyeztethetetlennek tartják az oktatási intézményeknek és a Szociális Központnak egy udvarban történő működését sok szempontból, de főként a közel 1800 diák biztonsága szempontjából. Arra is rámutattak, hogy a bentlakás épülete semmiképp sem felel meg családok elhelyezésére, nem ilyen céllal épült, és a tűzvédelmi/egészségügyi engedélyek sem teszik lehetővé ilyen irányú használatát. Az épület nem tartalmaz egyetlen konyhát, vagy főzésre/élelmiszer tárolásra alkalmas helyiséget sem, az elektromos hálózat pedig nem bírja meg az elektromos tűzhelyek, hűtőszekrények, mosógépek, illetve egyéb elektronikai eszközök használatát. Ugyanakkor a diákok számára kialakított kis méretű hálószobák nem tartalmaznak mosdót és illemhelyet, ezekből minden emeleten, a folyosó végében egy-egy található.

Iskoláink a tiltakozó levélre választ még nem kaptak, viszont a szóbeli nyomásgyakorlás folytatódott több megbeszélés alkalmával is, ami arra enged következtetni, hogy a Polgármesteri Hivatal nem áll el attól a szándékától, hogy a legrövidebb időn belül átköltöztesse a Szociális Központ lakóit. Ezt alátámasztja az is, hogy a napokban javítási munkálatokat rendeltek el az épületben.

Ismételten kifejezzük tiltakozásunkat a diákjaink oktatási- nevelési körülményeinek védelme érdekében, és hangsúlyozzuk azon véleményünket, hogy a Szociális Központ lakóinak életmódja nem egyeztethető össze az ugyanabban az udvarban található intézmények működésével (Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Venczel József Szakközépiskola, Joannes Kájoni Szakközépiskola, Kós Károly Szakközépiskola, Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány, Tanulók Háza, Sportiskola).

Reménykedünk a Polgármesteri Hivatal részéről a kérésünk meghallgatásában, hiszen a szociális teherviselés a felnőttek feladata, nem a diákoké.

Kérjük, ha egyetértenek velünk, támogassák tiltakozásunkat!  

                                                  a Kós Károly Szakközépiskola vezetőtanácsa és munkaközössége