Lista participanților

Tabel nominal cu elevii participanți la concursul de Chimie-Fizică pentru elevii din mediul rural 

„IMPULS PERPETUUM”, 2013

Clasa VI.

Clasa VII.

Clasa VIII.

Tabel nominal cu profesorii  însoțitori la concursul de Chimie-Fizică pentru elevii din mediul rural 

„IMPULS PERPETUUM”, 2013

Profesori însoțitori