Szép eredmények a TUDEK országos szakaszán

Iskolánkból négy diák vett részt az idei, immáron XVI. alkalommal megrendezett, TUDEK (Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája) országos szakaszán, amelynek a gyönyörűen felújított nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium adott otthont.

A konferencián középiskolás diákok és első éves egyetemi hallgatók vehetnek részt előző évi egyéni kutatásukat bemutató előadással 10 szekcióban. Erdély 30 iskolájából érkeztek diákok, összesen 139-en, akik  89  tudományos bemutatóval szerepeltek. 

A zsűri soraiban a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karáról érkező egyetemi oktatók ültek, akik figyelemmel és kíváncsisággal kísérték nyomon a középiskolás diákok kutatási eredményeit. A biráló bizottság elnöki tisztjét Soós Anna, a kolozsvári BBTE rektorhelyettese töltötte be, a tanügyminisztérium kisebbségi oktatási államtitkárságát Kovács Zoltán Zsolt képviselte, ugyanis a rendezvény a tanügyminisztérium által elismert és támogatott.

Iskolánkat négy diák képviselte három dolgozattal:

környezettudomány – környezettan – környezetvédelem szekcióban Salamon Tímea, iskolánk XI.B osztályos tanulója Kerekes Krisztina-Anitával  a Márton Áron Főgimnázium tanulójával együtt elvégzett „Miket lélegzünk be – avagy mikrobák Csíkszereda levegőjében” című kutatásuk eredményeit mutatták be. Kutatásuk célja a Csíkszereda levegőminőségének felmérése. Azt vizsgálták, hogy milyen mikrobák, illetve gombák, és milyen mennyiségben vannak jelen a város levegőjében. A kutatásukat koordináló felkészítő tanár Székely Bernadett-Erzsébet, míg mentoruk dr. Máthé István, egyetemi docens (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Biomérnöki Tanszék).

Ugyancsak környezettudomány – környezettan – környezetvédelem szekcióban mutatták be kutatásuk eredményeit Kovács Barna Ábrahám és Szabó István X.B osztályos tanulók, akik a „Biogáz előállítása söripari szennyvíz iszapból” című kutatásukban a csíkszentsimoni sőrgyár szennyvíziszapjából különböző körülmények között előállítható biogáz mennyiségét vizsgálták a Sapientia EMTE laboratóriumában. Mentoruk Dr. Szilveszter Szabolcs, felkészítő tanáruk Szatmáry Zsófia tanárnő volt. Munkájukat a zsűri dícsérettel jutalmazta.

Állattan- növénytan- ökológia szekcióban Onodi Henrietta, iskolánk volt diákja, aki a Babeș-Bolyai Tudományegyetem első éves ökológia szakos hallgatója, a tavalyi év során végzett kutatását mutatta be „A Súgó-barlang (Keleti-Kárpátok, Gyergyói-havasok) denevérei” című előadásában. Mentorai Simon László és Dóczi Annamária, felkészítő tanára Lapohos Anna- Mária voltak. Munkáját a zsűri I. helyezéssel tűntette ki, és ezzel továbbjutott a verseny nemzetközi szakaszának döntőjére (TUDOK – Tudományos Diákkörök XVIII. Kárpát-medencei Konferenciája), amelyre 2018. április 6-7-én kerül sor Kisvárdán a Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban.

A konferenciáról minden tanuló nyertesként távozott, hiszen a TUDEK lehetőséget kínált számukra, hogy az ötleteiket, munkájukat, tehetségüket, szorgalmukat bemutassák hasonló érdeklődésű társaik és tanáraik előtt. Jó volt újra megtapasztalni, hogy a diákokat sok minden érdekli a hivatalos tananyagon kívül.

Gratulálunk tanulóinknak és felkészítő tanáraiknak a színvonalas tudományos kutatómunkához és az elért eredményekhez!