Tamási Áron felolvasómaraton

Tamási Áron felolvasómaraton a csíki Kós Károly Szakközépiskolában, a IX.A, B, C, Dprof, X.A, B, C, XI.A, B osztályokból 200 gyerek vett részt, Fülöp Éva, Simon-Megyaszai Kinga magyar szakos tanárnők és Molnár Gyula könyvtáros szervezésével.

Tamasi olvas_maraton7

Fülöp Éva tanárnő bemutatója mellett, Ferencz Zsolt ás Ambrus Norbert XI.B. oszt. ismertette az író életútját.

Tamasi olvas_maraton

Mikróbákkal festettek diákjaink

2016  február 16-án a Kós Károly  Szakközépiskola végzős környezetvédő szakosztály diákjai részt vettek a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának ,,Fessünk mikróbákkal,, címmel meghírdetett  interaktív laboratóriumi tevékenységén.

A diákok első lépésben munkavédelmi felkészítőn vehettek részt, majd a tevékenység fő lépéseit ismertették a szakemberek.

m1

m2

Fantáziadús alkotások keltek életre két nap elteltével, amikor a mikróbák száma megsokszorozódott.

m3

2016 február 18-án a diákok színes mikróba alkotásaikat megtekinthették  egy kiállításon, amelyet egy  előadás nyitott ,,Velünk és mellettünk élő mikróbák,, címmel dr. Máthé István előadásában.

m4

m5

Iskolánk három alkotását díjazták különböző kategóriákban: legjátékosabb alkotás Bánfi Emese, legállatibb alkotás Csibi Kitty Katalin és a legtrendibb alkotás Varga Mónika munkája volt.  Gratulálunk diákjainknak!

20 éve önálló a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola – Jubileumi évkönyv jelent meg

A jubileumi évkönyv igényes kivitelezésben, 153 fekete-fehér + 20 színes oldal terjedelemben a Gutenberg Nyomdában készült a Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzatához benyújtott pályázat segítségével, valamint a Palladis Ars Szövetség támogatásával.

A borítólapot Kisgyörgy Tamás tervezte és rajzolta meg, Gedő Mária feliratozta, és mindezt Márton Ildikó dolgozta össze.

Tartalmát tekintve talán legtalálóbban úgy fogalmazhatnék, hogy iskolai életünk 20 évének egy keresztmetszete ez a kiadvány, semmiképp nem egy húszéves beszámoló. Egy olyan keresztmetszet, amely bizonyos tevékenységi területeket jobban bemutat, másokat kevésbé, ismét másokat egyáltalán, a 20 évből bizonyos éveket érint, másokat nem. Írtak bele nyugdíjas és jelenlegi kollégák, régi és mostani diákok, és mindez mégis egy egészet alkot a kiadványban: a mindennapjainkat és az ünnepnapjainkat ismerheti meg az, aki végiglapozza.
Évkönyvünk egyben emlékkönyv is: összegzésekben, visszaemlékezésekben, képekben és névsorolvasással idézzük fel iskolai életünk második húsz évét. Eltelt kétszer húsz küzdelmes év és még mindig küzdenünk kell. Erről is szól az évkönyv.

Az első fejezetben Daczó Katalinnak Benkő Éva volt igazgatónővel készített interjúja és Szén János jelenlegi igazgató cikke segítségével egy kis iskolatörténeti betekintést nyerhetünk. Az iskola névadójával kapcsolatos a második fejezet, amelyben Faragó Melinda építész cikke és az iskola diákjainak a névadóval kapcsolatos pár munkája található. A továbbiakban volt és jelenlegi tanárok, valamint diákok cikkei, visszaemlékezései, vallomásai által ismerünk meg élményeket, érzéseket és kelnek életre az emlékek. Az utolsó fejezet a   Névsorolvasás címet kapta. Itt már a teljesség igényével gyűjtöttük össze a régi és jelenlegi kollégáink és diákjaink névsorát, akik a 20 év alatt benépesítették iskolánkat.

Köszönet azoknak, akik megosztották gondolataikat, visszaemlékezésekkel, képekkel vagy más módon hozzájárultak az évkönyv létrejöttéhez. És köszönet Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzatának a támogatásért.
Ajánljuk a kiadványt jelenlegi és volt diákjainknak, kollégáknak és munkatársaknak, a szülőknek, akik ránk bízták és ránk fogják bízni gyermekeiket, valamint mindazoknak, akik betekintést szeretnének nyerni iskolánk életébe.

Lapohos Anna-Mária, igazgatóhelyettes

20151215_123730

Rajztáblák érkeztek a Kós Károly Szakközépiskolába

Hargita Megye Tanácsának támogatásával a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola egy teljes osztályának sikerült rajztáblákat beszerezni. Az építészeti és formatervezői műszaki rajzoló osztály számára hiánypótlást jelent mivel a táblák a vetületi rajzok ígényesebb elkészítéséhez szükségesek, mely tantárgy a tananyag részét képezi. A csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskolában hat éve indult az építészeti és formatervezői műszaki rajzoló szakosztály (C). A négy éves képzés folyamán a szakirány diákjai különböző képzőművészeti tanórákon is bővítik ismereteiket, így az órarendjükben szerepel vizuális nevelés, szabadkézi rajz, festészet, szobrászat is. A szakirány a formatervezési alapok mellett kiemelt figyelmet fordít az építészeti alapok oktatásának is, így vetületi rajz és perspektíva órákon illetve építészeti műhelymunkán is részt vesznek a diákok. A tavalyi tizedik osztály az év közben tanult ismereteiket gyakorlatba is ültette. Saját tantermüket mérték fel, tervezték át és rajzolták meg különböző vetületi rajzanyagban: alaprajz, nézet, metszet, mennyezeti rajz. A vetületi rajzok mellett perspektíva és fotóanyag is készült, melyet mappába rendezve támogatókat kerestek a megvalósítás érdekében. Tanítási idő után, több hétvégén önként részt vettek a feljavítási munkálatokban így mára az általuk áttervezett és feljavított osztályterembe járnak, melynek az idei tanévben a bútorzatát szeretnék elkészíteni, szintén önerőből. Bízunk benne, hogy az új rajztáblák kellő ösztönzést jelentenek a diákok számára a vetületi rajzok elsajátításához és gyakorlásához.

Vetélkedő

Kedves diákok!

Ebben az új tanévben, az iskolanapok keretén belül, vetélkedőt szervezünk „Ragadványnevek” címen. A vetélkedő anyagát itt találhatjátok meg.

A vetélkedő 3 részből fog állni:

  1. Képfelismerés – link
  2. Kérdések az anyagból – link
  3. A csoportból valakinek be kell mutatni egy településen használt ragadványnevet (kialakulásának történetét).

Négy fős csoportok jelentkezését várjuk. Jelentkezni lehet a szervezőknél 2015. november 27-ig.

Szervezők:

Molnár Levente és Péter Endre

Jó munkát kívánunk mindenkinek!

Posztliceális képzés

A Kós Károly Szakközépiskola építőipari és építészeti műszaki rajzoló technikus osztályt indít 2 éves, ingyenes posztliceális képzés formájában.

Érdeklődni az iskola titkárságán vagy telefonon: 0757075904

Szakiskolás ösztöndíj 2014-2015

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Hargita Megyéért Egyesület és Hargita Megye Tanácsa létrehozta a Hargita megyei szakiskolás diákok számára a szociális és tanulmányi ösztöndíjat. Az ösztöndíjra pályázhatnak azon X–XI.-es szakiskolás diákok, akik Hargita megyében élnek, és kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, ugyanakkor nehéz szociális helyzetben vannak.

A támogatás időtartama 5 hónap, összege pedig 200 lej/hó/fő. Az ösztöndíjasok száma: legtöbb 30 fő.

Pályázati határidő: 2015. január 16. (a postai bélyegző dátuma).

 Kérjük, a pályázati anyagot a következő postai címre küldje: Hargita Megyéért Egyesület, Csíkszereda, Szabadság tér 5. sz., 530140, Hargita megye.

 A kiírás és a pályázati űrlap megtalálható az alábbi elérhetőségeken:

 www.hargitamegyeert.ro

vagy

www.hargitamegye.ro