Jót tenni jó!

hagyjnyomot_0plakat

 

 

 

 

 

 

 

A Young Caritas által meghirdetett „Hagyj nyomot’’ verseny keretén belül egy programot kellet megszerveznünk, mellyel jót cselekedünk, egy kis örömet hozunk valakinek az életébe (hátrányos helyzetű emberek/gyerekek).

hagyjnyomot_1hagyjnyomot_2

A mi ötletünk egy gyűjtés volt, amit  Csíkszentdomokoson szerveztünk meg. Miután megvolt a helyszín, amely az ottani hittanterem volt, amelyet Lukács János tisztelendő atyának köszönhetünk, jöhetett a népszerűsítés/kihirdetés. Ezt az általunk szerkesztett plakátokkal, az ottani televízió-csatornán próbáltuk elérni. A konkrét gyűjtésre 2016. december 10-én került sor délelőtt 10 órától délután 5 óráig.

hagyjnyomot_3hagyjnyomot_4hagyjnyomot_5

Kíváncsian, némi izgalommal vártuk a fejleményeket, és úgy látszott az a bizonyos nap a mi napunk lesz, hiszen már kezdés előtt percekkel közel 10 zsáknyi ruha sorakozott katonás rendben. A zsákok csak folyamatosan gyűltek, hiszen megfelelő időszakot találtunk el: általában őszre időzítik a lomtalanítást, így nem csoda hogy páran egy egész csomagtartónyi ruhával örvendeztettek meg minket. Közel 100 zsák ruha, játék és plüssmaci gyűlt össze, ami bőven felülmúlta az elvárásainkat. Az összegyűlt ruhákat először iskolánk, a Kós Károly líceum dísztermébe szállíttattuk.

hagyjnyomot_6

hagyjnyomot_7

A ruhákat a csíksomlyói Szent István Otthonhoz vittük, a játékokat és a plüss macik nagy részét pedig az újonnan induló csíkszeredai Cimbora Napköziotthon „Tipegő” csoportjának szállítottuk.

hagyjnyomot_8

A szállítást Albert Éva osztályfőnökünk, Bíró Imre matektanárunk és Császár Róbert gondnok segítségével sikerült megoldani. Utólag is hálásan köszönjük nekik és mindazoknak, akik akármilyen aprósággal segítettek!

hagyjnyomot_9

Csapatunk,  „A szomorú fűzfa vigasztalók” tagjai: Gergely Henrietta-Kinga (X.B), Máté Krisztina (X.B), Barabás Rita (X.B), Zsók Kinga (X.B), Csutak Gabriella (X.B), Golicza Nikoletta (X.B), Bartos Mónika (X.B), Tofán Edina (X.B), Kósa Adrienn (IX.C), Karda Szidónia (Vencel József Szakközépiskola – IX.A), mentorunk pedig Albert Éva tanárnő volt.

 

Kós Károly életútja

Négygyermekes postatisztviselő egyetlen fiaként született. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári református kollégiumban végezte, ezután a budapesti József nádor Műegyetem mérnöki szakára jelentkezett. Két év múlva átiratkozott az építész szakra, ahol 1907-ben szerzett diplomát. Diplomamunkája, melynek konzulense Schulek Frigyes volt, az “Egy főúri kastély terve” osztatlan sikert aratott, és diplomadíjra terjesztették fel.
Kezdő építészként különböző építészeti irodákban dolgozott (Pogány Móric, Maróti Géza, Györgyi Dénes), majd a Székelyföld építészetét tanulmányozta. Tervezői munkájában elsősorban a kalotaszegi népi építészet, az erdélyi népművészet és történelmi építészeti emlékek motívumait igyekezett felhasználni. 1912-ben Régi Kalotaszeg c. illusztrált építészeti tanulmányát a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Czigler-érmével tüntették ki. 1916-ban őt bízták meg IV. Károly király koronázási ünnepségének díszleteinek tervezésével.

1910-ben földet vásárolt a kalotaszegi (Alszeg) Sztánán, felépíti nyaralóját (későbbi lakóházát) és feleségül veszi a türei református lelkész leányát, Balázs Idát. Gyermekeik közül Kós Balázs (1912-1967) mezőgazdasági szakíró, szerkesztő, Kós András (1914-2010) szobrászművész, Koós Zsófia (1916 – 1990) színésznő, ifj. Kós Károly (1919-1996) néprajzkutató, -író lett. 1917-1918 során állami ösztöndíjjal Isztambulba ment tanulmányútra. 1944 őszén sztánai otthonának kifosztása után Kolozsvárra menekült.

1919-ben megalakította a Kalotaszegi Köztársaságot.

1924-ben írótársaival megalapította az erdélyi írók önálló könyvkiadó vállalatát, az Erdélyi Szépmíves Céhet, amelynek megszűnéséig, 1944-ig tagja volt. Egyik alapító tagja volt az 1926-ban alakult helikoni közösségnek, amelynek folyóiratát, az Erdélyi Helikon-t 1931-től ő szerkesztette. 1948-1949 között a Világosság c. kolozsvári lap belső munkatársa volt.

koskaroly

Élete során több közéleti szerepet vállalt: 1912 telén Sztánán Kalotaszeg címmel lapot indított, 1921-ben Paál Árpáddal és Zágoni Istvánnal közösen) megjelentette a Kiáltó Szó című röpiratot. Alapító tagja volt az Erdélyi Néppártnak (1921) és 1922-ben Vasárnap címmel képes politikai újságot indított és szerkesztett. A második világháború után, a demokratikus átalakulásban reménykedve, újra politikai szerepet vállalt és a Magyar Népi Szövetség Kolozs megyei elnöki tisztségét töltötte be, majd 1946-1948 között nemzetgyűlési képviselő volt.

1940-től a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán mezőgazdasági építészetet tanított.

1945-től a Mezőgazdasági Főiskola dékánja, majd 1953-ig tanára volt.

Munkássága:

Egykori sztánai otthona, a „Varjúvár” (1910)

Óbudai református parókia, Budapest (1908–1909)

Római katolikus templom, Zebegény (1908–1909) – Jánszky Bélával

Állatkerti pavilonok (például Madárház), Budapest (1909–1910) – Zrumeczky Dezsővel

Városmajor utcai iskola, Budapest (1910–1912) – Györgyi Dénessel

Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy (1911–1912)

Református templom (“Kakasos templom”), Kolozsvár, Monostori út (1912–1913)

“Kós-ház”, Kós tervei alapján készült, eredetileg lakóház (épült 1931-ben) Miskolc, Görgey u. 32

Műcsarnok, Kolozsvár (1943)

Mátyás király szülőházának részbeni restaurálása, Kolozsvár (1944)

Mérai tejcsarnok

Siklód új temploma 1994-ben készült el Kós Károly tervei alapján

Marosvásárhely Gázgyári épület, Mezőgazdasági Iskola

A budapesti Wekerle telep általa tervezett két épületének egyike, valamint az Ady Endre út felé nyíló, szintén általa tervezett kapu a róla elnevezett Kós Károly téren, Budapest (1912–1913)

Írói munkássága

Erdély népi építészete (1908)

Attila Királyról Ének – ballada (1909, 1923) saját kézi szedés, nyomás, fűzés, kötés, linómetszetekkel

Régi Kalotaszeg (1911)

Testamentum és agrikultúra (1915) saját kézi szedés, nyomás, fűzés, kötés, linómetszetekkel

Sztanbul (1918)

Gálok – kisregény (1919, 1930)

Kiáltó Szó – röpirat (1921)

Erdély kövei (1922) saját kézi szedés, nyomás, fűzés, kötés, linómetszetek

Varju-nemzetség – regény (1925)

A lakóház művészete (1928)

Erdély (1929)

Kalotaszeg (1932)

Az országépítő – regény (1934)

Budai Nagy Antal – színmű (1936)

István király – színmű (1942)

A székely nép építészete (1944)

Erdély népi gazdasági építészete (1944)

Falusi építészet (1946)

A kollektív gazdaság üzemi épület berendezése (1954)

Mezőgazdasági építészet (1957)

Díjak, elismerések

1916-ban megkapta a Ferenc József-rend Lovagkeresztjét.

1938-ban az Országépítő regényért Baumgarten-díjat kapott.

1940-ben az erdélyi magyarságért végzett munkájáért Corvin-koszorúval tüntették ki.

1944-ben a Magyar Mérnök és Építész Egyesület Czigler-éremmel tüntette ki.

1958-ban irodalmi és közéleti tevékenységéért a Románia Nagy Nemzetgyűlésének Elnöksége a Munka Érdemrend I. fokozatával tüntette ki.

1966-ban a Budapesti Műszaki Egyetem díszdoktorává avatta.

1968-ban az Államtanács a Kulturális Érdemrend I. fokozatával tüntette ki.

1973-ban a Román Szocialista Köztársaság Államtanácsa az “Augusztus 23” érdemrenddel, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Gyémántokkal ékesített Zászlórend I. fokozatával tüntette ki.

Posztumusz Ybl Miklós-díj 2010

KÓS NAPOK

Iskolánkban minden decemberben megszervezésre kerülnek a Kós Napok. A diáktanács az idén is nagy igyekezettel készült az eseményre és Gedő Mária tanárnő irányításával, valamint a tevékenységeket vezető tanárok segítségével jól sikerült iskolanapokat sikerült szervezni.

A megnyitó keretén belül Szén János igazgató Úr köszöntő beszéde után sor került a Kós Károly plakett megkoszorúzására. Az igazgató Úr szavait idézve “Iskolánk névadója példakép számunkra. Munkásságával, életvitelével, sokoldalú alkotó emberi magatartásával olyan egyéniség volt, aki örökre példa marad számunkra.”

img_2357

A programban versenyek, vetélkedők, kiállítások, játékok szerepeltek két tematika köré csoportosítva: Kós Károly élete és munkássága (pl. Kós vetélkedő, kincskeresés, maratonolvasás Kós Károly művekből), valamint a Karácsonyi ünnepkör (különböző kézműves tevékenységek, ének- és szavalóverseny, stb). Sor került közös korcsolyázásra, úszásra, floorboll, ping-pong, sakk- és Rubik-kocka kirakó bajnokságra, táncversenyre is. A kiállítások az építészti rajzoló és formatervező osztályos diákok műveit tartalmazták, de volt természetfotó kiállítás, valamint történelni kiállítás is (témája a kommunizmus).

A gazdag programkínálat lehetővé tette, hogy a diákok megismerjék és minél többet tudjanak meg az iskola névadójának életművéről, építészi, irói, grafikusi, népszolgálati tevékenységéről. Ugyanakkor versenyeztek, szórakoztak, vidáman és hasznosan töltötték ezt a két és fél napot.

Az iskolanapok támogatója Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, valamint az iskola alapítványa, a Palladis Ars Szövetség volt, akiknek köszönjük a támogatást.

img_2350

Cikk a Hargita Népéből itt található.

A további képek megtekinthetők itt.

TUDEK – 2016

2016 december 2- 4 között  Kézdivásárhelyen  került megszervezésre a  Tudományos Diákok Erdélyi Konferenciája. Iskolánkat Salamon Tímea és  Sántha Emese  X. B osztályos tanulók képviselték.  Kutatásuk a  levegő mikrobiális terheltségének  vizsgálatát foglalta magába.  Munkájuk során négy Hargita megyei és két Kovászna megyei város levegőjét elemezték mikrobiológiai szempontból. Vezető tanáruk és kísérőjük Székely Bernadett tanárnő, mentoruk pedig dr. Máthé István,  a  Sapientia EMTE tanára és Kuzmán Hajnalka doktorandusz hallgató volt.

tudek2016

A versenyt megelőző estén a diákok és kísérő tanáraik egy színvonalas megnyitón vettek részt a Nagy Mózes  Elméleti Líceum szervezésében. Szombaton reggel 9 órától megkezdődtek a kutatások bemutatásai a különböző szekciókban egyetemi tanárokból és szakértőkből álló zsűri előtt. A környezetvédelem szekcióban 13 kutatás került bemutatásra Erdély különböző iskoláiból, nagyon változatos és érdekes témákban.

img_20161027_160507

Este a záróünnepség keretén belül a zsűri tagjai értékelték a diákok munkáját és megtörtént a díjkiosztás. Bár nem sikerült dobogós helyezést elérniük, iskolánk képviselői nagyon sok tapasztalattal és jövőbeni tervekkel tértek  haza a Konferenciáról.  Munkájukhoz gratulálunk és sok sikert kívánunk további kutatásaikhoz!