Kós Károly Szakközépiskola -Nagykorúsítási Ünnepély

Idén is, mint ahogyan az elmúlt években lenni szokott, a Kós Károly Szakközépiskola XI-dik osztályos diákjai szervezték a végzős diákok számára a nagykorusítási ünnepséget.

Egy olyan előadással készültek tehát, melynek témája, a XI C osztályosok alapötletéből kiindulva “ÁLARCOS BÁL” lett, melyet egy mély tiszteletnek örvendő nemes Úr, nagykorúvá ért lánya tiszteletére szervez. E neves alkalomra meghívják a város apraját és nagyját, ám a lány, kinek szerepében Zsók Kingát láthattuk, nem boldog, egyenesen elutasítja a felnőtté válást. Az ő belső vívódását és az anya valamint az egybegyültek biztatását foglalja magába az előadás, szavalatokkal, énekekkel és társasági táncokkal egybekötve. A lányt megszemélyesítő szólóénekes: Máté Arnold, az édesanya nevében megszólaló szavaló: Salamon Tímea, a vendégeket köszöntővel fogadó Nagyságos Úr: Farkas József,  a személyzetet irányító Nagyságos Asszony: Tompos Ramona, valamint a vendégeket bejelentő komornyik: Timár Csongor Illés voltak, az előadás elején a meghívót felolvasó hírnök pedig Sándor Balázs volt.

Az ünnepség és előadás mottója: “Hogy száll az ember, ha földre rántja önmagát? És hogy lesz szabad, ha saját árnyát sosem lépi át?”, melyet a szervezők és énekesek utravalóul, bíztatásul szántak a XII-es diákok számara. Az idézet az előadásban is elhangzott “Árnyékdal” főbb gondolatai. Ezen kívűl elhangzott még a” Pálutcai Fiuk” című musical-ből a „Mi vagyunk a Grund”, Margaret Island – „Érezd jól magad”, valamint a “városlakók” előadásában a “Szentivánéji álom”című musical-ből a “Mulatás” című dal egy átdolgozott rövidített variációban. Az előadás után következett a szalagtűzés, hagyományosan a XII A osztálynak a XI A, a XII B osztálynak a XI B és a XII C osztálynak a XI C osztályos diákok tűztek szalagot.

Ezután a szervezők egy közös éneklésre hívták meg a XII-es diákokat, igy tehát az ünnepség  Simonfi Péter Búcsúdalával zárult.

Innen is nagyon köszönjük még a zenei kíséretet: Máté Arnold – gitár, Bakó Ottó – kahon, Sántha Szabolcs – szintetizátoron játszó diákoknak, valamint minden táncosnak és énekesnek a színpadi jelenlétet, a bemondóknak: Máté Krisztinának és Ábrahám Istvánnak az ünnepeltek köszöntését és a konferálását . A XI. B osztályosoknak külön köszönjük az “after party“ szervezését, a XI C osztályosoknak a díszletet, a hang és fénytechnikát, a XI A osztályból Angi Sebestyénnek és Kelemen Zsoltnak  a film összeállítását. Köszönjük még Péterfi Enikő torna tanárnőnek, aki a társasági táncokat betanította, Gábor Szidónia énektanárnőnek aki besegített az énekoktatásban, Sisz Lívia Karola osztályfőnöknőnek, aki az előadás utáni állófogadást szervezte, Albert Éva osztályfőnöknőnek pedig a helyszín szervezést és a forgatókönyvírásban és  előadésrendezésben nyújtott segítségét  és hozzáfűzéseit köszönöm.

Képek

Tamás Bernadett – osztályfőnök