’’Vizes-tábor Homoródfürdőn’’

A Kós Károly Szakközépiskola főszervezésében, Albert Éva kémia-fizika szakos tanárnő vezetésével, XI. osztályos környezetvédelmi szakos tanulók és a Sapientia EMTE elsőéves biomérnök mesteris hallgatók számára szerveztünk vízkémiai és mikrobiológiai vizsgálatokkal kapcsolatos tábort Homoródfürdőn.

A tábor keretében a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Biomérnöki Tanszéke szervezett ásványvizek vizsgálatával kapcsolatos tevékenységeket, dr. Máthé István oktató vezette.

A táborban részt vettek az elsőéves ’’Fenntartható biotechnológiák’’ szakos mesteris hallgatók is, akik az ’’Ásványvizek kitermelése, hasznosítása, védelme’’ című tantárgyhoz kötődően vízkémiai és mikrobiológiai vizsgálatokat végeztek el, iskolánk XI. osztályos környezetvédelmi szakos tanulóit is bevonva a tevékenységekbe.

Ásványvíz szabad szén-dioxid tartalmának meghatározása a helyszínen titrálásos-módszerrel

 

Első nap, a homoródfürdői 5 borvízforrás esetében, a résztvevők a helyszínen megmérték a feltörő ásványvizek hőmérsékletét, kémhatását (pH-ját), oldott-oxigén tartalmát, elektromos vezetőképességét (ebből számolva az összes oldott sótartalmat), szabad szén-dioxid tartalmat, illetve vízmintákat vettek további vizsgálatokhoz.

 

Vízhőmérséklet, pH, összes oldott sótartalom mérése a Lobogó-forrásnál

 

Második nap dr. Máthé István oktató tartott kiselőadást az ásványvíz-források kialakulásával, összetételével, használatával kapcsolatosan, ismertetve a sorra kerülő vízkémiai (titrálásos- és spektrofotometriás mérések) illetve vízmikrobiológiai vizsgálati módszereket (szabványos higiéniai-bakteriológiai tenyésztések).

 

Kiselőadás az ásványvizekről és vizsgálati módszereikről

 

A továbbiakban, a mesteris hallgatók iskolánk diákjainak bevonásával,öt homoródi borvízforrás esetében,határozták meg egyes vízkémiai paraméterek értékeit (pl. ammónia-, nitrit-, nitrát-, szulfát-, foszfát-tartalom), illetve leoltották a vízmintákat a mikrobiológiai vizsgálatokhoz (vizek bakteriális összcsíraszámának a meghatározása, coliform-baktériumok, kólibacillus vagy Escherichia coli, fekális Enterococcus baktériumok kimutatása).

 

Vízkémiai mérések a homoródfürdői Hatos Villában

 

Mindezek után röviden összegzésre, összehasonlításra kerültek az egyes forrásvizek helyszíni és laborkémiai vizsgálatok eredményei,a bakteriológiai vizsgálatok kiértékelésére a későbbiekben került sor,a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Biomérnöki Tanszékén.

A középiskolás diákok,a mesteris hallgatók és a tanárok helyszíni implikálódásai, kérdései, hozzászólásai alapján hasznosnak bizonyult az ivóvíz témájú tevékenységsorozat.

A Kós Károly Szakközépiskola XI.B osztály, Környezetvédelem szakos tanulói szerint,sokat tanultak a táborban,hasznos tapasztalatokat gyüjtöttek a két nap alatt és máskor is szívesen részt vennének hasonló tevékenységeken,ahol az elméleti tudásukat a gyakorlatban is tudják érvényesíteni.

 

Vezető tanár és osztályfőnök:ALBERT ÉVA

További fotók:

Részletesen:http://csik.sapientia.ro/hu/hirek/vizes-tabor-homorodfurdon

’’Legyél jó, tegyél jót a gyermekekért!’’

A Juventutti Alapítvány kereste meg iskolánkat és arra kért bennünket,hogy kapcsolódjunk be a Simo Megsegítő Egyesület által meghírdetett ’’Tartósélelmiszer-gyüjtés’’-be,a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatósághoz tartozó elhelyezőközpontok gyermekeinek megsegítésért.

A Legyél jó, tegyél jót a gyermekekért! című gyűjtési akcióban iskolánk is részt vett és 2 nap(nov.8-9) gyűjtést szervezett,úgy iskola,mint külön osztályok részvételével,amelyet Albert Éva tanárnő irányított az osztályfőnökök segítségével.

A jótékonysági akció elsődleges célja tehát a gyermekvédelemhez tartozó elhelyezőközpontok segítése volt, emellett cél volt, hogy iskolánk egy szervezett gyűjtésbe kapcsolódhasson be, és hogy ez a gyűjtés az iskolánk számára akár lehetőségként szolgáljon a jótékonykodás örömét értékelő, környezetükre figyelő, felelős fiatalok nevelésének folyamatában.

Az akcióban részt vevő osztályok:- IX.A/C-Bilibok Julianna-osztályfőnök

– IX.B-Szatmáry Zsófia-osztályfőnök

– X.B –Darvas Annamária-osztályfőnök

– X.C -Ferencz Lilla-osztályfőnök

-XI.A –Sisz Livía-Karola-osztályfőnök

-XI.B –Albert Éva –osztálályfőnök

A felsorolt osztályok mellett még iskola szinten is sok tartósélelmiszer gyűlt,amelyet egy gyűjtőpontban a X.B és XI.B osztály irányított.

A Simo Megsegítő Egyesület és a Juventutti Alapítvány tisztelettel meghívta iskolánkat a jótékonysági akció hivatalos zárórendezvényére,ahol egy elismerő Diszoklevelet nyújtott át a résztvevőknek.

Köszönet iskolaigazgatóknak,osztályfőnököknek,tanároknak, és nem utolsó sorban a gyerekeknek,akik összefogással mind ezt megvalósították.

Link1

Link2

 

15 IANUARIE 2018 – “ZIUA CULTURII ROMÂNE”

OMAGIU POETULUI MIHAI EMINESCU

Cu ocazia comemorării poetului român Mihai Eminescu elevii Liceului Tehnologic ”Kós Károly” din Miercurea Ciuc au adus cuvinte de laudă ”Luceafărului” poeziei românești prin recitare de poezii, cântece și alocuțiuni.

Cultura română este cinstită prin aducerile – aminte despre ”poetul neperedre”.

Prof. Fărcaș Corina, Prof. Nistor Rareș, catedra de limba română

Szép eredmények a TUDEK országos szakaszán

Iskolánkból négy diák vett részt az idei, immáron XVI. alkalommal megrendezett, TUDEK (Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája) országos szakaszán, amelynek a gyönyörűen felújított nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium adott otthont.

A konferencián középiskolás diákok és első éves egyetemi hallgatók vehetnek részt előző évi egyéni kutatásukat bemutató előadással 10 szekcióban. Erdély 30 iskolájából érkeztek diákok, összesen 139-en, akik  89  tudományos bemutatóval szerepeltek. 

A zsűri soraiban a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karáról érkező egyetemi oktatók ültek, akik figyelemmel és kíváncsisággal kísérték nyomon a középiskolás diákok kutatási eredményeit. A biráló bizottság elnöki tisztjét Soós Anna, a kolozsvári BBTE rektorhelyettese töltötte be, a tanügyminisztérium kisebbségi oktatási államtitkárságát Kovács Zoltán Zsolt képviselte, ugyanis a rendezvény a tanügyminisztérium által elismert és támogatott.

Iskolánkat négy diák képviselte három dolgozattal:

környezettudomány – környezettan – környezetvédelem szekcióban Salamon Tímea, iskolánk XI.B osztályos tanulója Kerekes Krisztina-Anitával  a Márton Áron Főgimnázium tanulójával együtt elvégzett „Miket lélegzünk be – avagy mikrobák Csíkszereda levegőjében” című kutatásuk eredményeit mutatták be. Kutatásuk célja a Csíkszereda levegőminőségének felmérése. Azt vizsgálták, hogy milyen mikrobák, illetve gombák, és milyen mennyiségben vannak jelen a város levegőjében. A kutatásukat koordináló felkészítő tanár Székely Bernadett-Erzsébet, míg mentoruk dr. Máthé István, egyetemi docens (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Biomérnöki Tanszék).

Ugyancsak környezettudomány – környezettan – környezetvédelem szekcióban mutatták be kutatásuk eredményeit Kovács Barna Ábrahám és Szabó István X.B osztályos tanulók, akik a „Biogáz előállítása söripari szennyvíz iszapból” című kutatásukban a csíkszentsimoni sőrgyár szennyvíziszapjából különböző körülmények között előállítható biogáz mennyiségét vizsgálták a Sapientia EMTE laboratóriumában. Mentoruk Dr. Szilveszter Szabolcs, felkészítő tanáruk Szatmáry Zsófia tanárnő volt. Munkájukat a zsűri dícsérettel jutalmazta.

Állattan- növénytan- ökológia szekcióban Onodi Henrietta, iskolánk volt diákja, aki a Babeș-Bolyai Tudományegyetem első éves ökológia szakos hallgatója, a tavalyi év során végzett kutatását mutatta be „A Súgó-barlang (Keleti-Kárpátok, Gyergyói-havasok) denevérei” című előadásában. Mentorai Simon László és Dóczi Annamária, felkészítő tanára Lapohos Anna- Mária voltak. Munkáját a zsűri I. helyezéssel tűntette ki, és ezzel továbbjutott a verseny nemzetközi szakaszának döntőjére (TUDOK – Tudományos Diákkörök XVIII. Kárpát-medencei Konferenciája), amelyre 2018. április 6-7-én kerül sor Kisvárdán a Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban.

A konferenciáról minden tanuló nyertesként távozott, hiszen a TUDEK lehetőséget kínált számukra, hogy az ötleteiket, munkájukat, tehetségüket, szorgalmukat bemutassák hasonló érdeklődésű társaik és tanáraik előtt. Jó volt újra megtapasztalni, hogy a diákokat sok minden érdekli a hivatalos tananyagon kívül.

Gratulálunk tanulóinknak és felkészítő tanáraiknak a színvonalas tudományos kutatómunkához és az elért eredményekhez!

Beszámoló a 2017-es iskolanapokról

 

A csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskolában minden évben megemlékezünk névadónk december 16-i születésnapjáról, ilyenkor szervezzük az iskolanapokat. Ebben a tanévben december 4. és 6. között a diáktanács és a tanárok szervezésében változatos programokon vehettek részt a tanulók

Hétfőn, december 4-én délelőtt 9 órakor előadássorozattal indítottuk a sulinapokat, amelyek keretén belül megemlékeztünk iskolánk névadója halálának 40. évfordulójáról. Ezt követte az ünnepi megnyitó, melyen Szén János igazgató köszöntötte a diákokat, buzdítva őket az aktív részvételre. Az ünnepi beszéd után iskolánk hagyományainak megfelelően három végzős diák megkoszorúzta a Kós Károly plakettet majd a diákok megtekintették az előtérben kihelyezett templommaketteket, amelyeket a XII. A osztály tanulói készítettek Pálfi Géza tanár irányításával.

Másnap reggel 9 órától kezdődtek a tevékenységek, voltak vetélkedők (Kós Károly építészeti és irodalmi vetélkedő, amelynek keretén belül Nistor Rareș és Fărcaș Corina román szakos tanárok segítségével felidézték Kós Károly és Onisifor Ghibu orvos barátságát is, Csíkszereda építészete, Ping-pong verseny, focibajnokság, gasztronómiai verseny, logika verseny, olvasómaraton, kincskeresés és szópiknik). Használati tárgyak is készültek fagyis- és hurkapálcikákból valamint fogpiszkálóból. Aki pedig csak lazítani akart, az beülhetett a teaházba egy-két csésze ízletes forró teára. Majd záróakkordként aki nem felejtette otthon a fürdőruháját, elmehetett úszni a Csíki Csobbanóba.

Szerdán a diákok karácsonyi díszeket készítettek, majd ezekkel feldíszítették az iskola előterében álló fenyőfát. Eközben az érdeklődők bebizonyíthatták ügyességüket az Egy perc és nyersz versenyen, a számítógépes játékok rajongói pedig újfent összemérhették tudásukat a League of Legends és a Counterstrike bajnokságokon. Új verseny indult útjára, amely nagy népszerűségnek örvendett: Szórakozz és okosodj. A matematika kedvelők a Bolyai szobában tanultak meg érdekes dolgokat a két nagy magyar matematikus életéről és munkásságáról. A Szerelem verseny ezúttal nem a romantikus lelkületűeket vette célba, hanem a szakiskolás tanulókat, amelynek keretén belül Szentes Gyula mester szerelésből versenyeztette az érdeklődőket.  Az iskolanapokat pedig egy fergeteges bulival és táncversennyel zártuk.

December 11-én került sor a díjkiosztóra, az összegyűjtött pontszámok alapján a XI. B osztály nyerte meg az osztályversenyt és a tortát, második helyezett a IX. B, harmadik a IX. A-C. dícséretet kapott a X. D. A diáktanács a szervezési munkáját az iskola vezetősége szintén egy tortával jutalmazta.

A rendezvénysorozat nem jöhetett volna létre Csíkszereda város Önkormányzata és iskolánk alapítványa, a Palladis Ars Szövetség anyagi támogatása és segítsége nélkül.

Felelős tanár: Gedő Mária

Igazgató: Szén János

Magyar nyelv és irodalom tábor a ROZE program keretében

Iskolánk XI. osztályos tanulói, a ROZE pályázat jóvoltából, Homoródfürdőn táborozhattak november 24-26 között.  A szervezés a „minden kezdet nehéz”  jegyében kissé nehézkesen indult, de hála a háttérben munkálkodó csapatnak sikerült időben mindent előkészíteni és 24-én délután a busz időben megérkezett az Erős Zsolt Arénához. A három osztályfőnök: Albert Éva, Sisz Lívia, Tamás Bernadett, a három magyar szakos tanárnő: Ferencz Lilla, Fülöp Éva, Simon- Megyaszai Kinga és a tanulók lelkes csapata két kellemes napsütéses napot tölthettek a homorodfürdői Hatos Villában.

A tanulók tizenkét magyarórán vettek részt, a programot úgy állítottuk össze, hogy változatos  és lehetőleg érdekes legyen, ezért epikus és lírai művek értelmezése mellett, szövegértés- szövegalkotás, valamint filmelemzés is teret kapott. Olyan művekkel, illetve olyan témakörökkel dolgoztunk amelyek nem szerepelnek a kötelező tananyagban, mégis olyan kompetenciák fejlesztésére alkalmasak amelyek közvetlenül elősegítik az érettségire való felkészülést. Igyekeztünk interaktív módszerekkel minél aktivabban bevonni a tanulókat a tevékenységekbe, a  kiscsoportos tevékenységek lehetővé tették a passzívabb tanulók bevonását is , játékos alkotási folyamat  eredményeiből kiállítást is rendeztünk.

A tanulás mellett természetesen a szórakozásra is lehetőség nyílt.

A tanulók beszámolóiból:

…Pénteken  vacsora után megnéztük az Alkonyat című filmet és megadott szempontok alapján elemeztük. Ezután mindenki a szobájába ment lefeküdni.

Szombat reggel, reggeli után kezdődtek a magyar órák. Három csoportban háromszor három órán vettünk részt. Ferencz Lilla tanárnővel  egy E.A. Poe novellát olvastunk és értelmeztük a megadott kérdések és feladatok segítségével. Megyaszai Kinga tanárnővel lírai művekről beszélgettünk és megismerkedtünk a képverssel. A végén lehetőségünk volt képverset alkotni. Nagyon élveztük ezt a tevékenységet. Fülöp Éva tanárnővel leíró szőveget alkottunk műalkotás alapján, a homoszexualitásról alkottunk véleményt és egy olyan szöveget folytattunk, amelynek szereplői tárgyak.

Vasárnap ebéd után 14 órakor indult az autóbusz Csíkszereda fele. Véget ért az élményekkel teli intenzív tábor Hargitafürdőn.

 

Bartos Mónika, Zsók Kinga XI. B. osztály

Ferencz Lilla

Kós Károly vetélkedő – 2017. december 5.

A  Kós Károly Vetélkedő két próbáját előre megadjuk, hogy készülhessetek rá.

  1. Interjú.

A csapat két tagja egy interjút kell előadjon. Az egyik szereplőnek egy riportert, a másiknak pedig Kós Károlyt kell alakítania. A riporter kérdéseket kell feltegyen, amelyekre Kós Károly válaszol. Az interjú ne haladja meg a 3 percet és kiderüljön belőle, hogy Kós Károly a kérdezett személy.

  1. Kiáltó Szó – modern változatban

Szerkesszétek meg, Kós Károly „Kiáltó szó” című kiáltványának mai modern változatát. Vajon mit írna bele Kós Károly ha ma élne és ma írná meg a kiáltványt? A verseny keretében a modern kiáltványok felolvasásra kerülnek. A felolvasás ne haladja meg a három percet.

2017. december 5-én Kós Károly vetélkedőt szervezünk, amelyre a tananyagok megtalálhatóak itt:

Link1

Link2

Link3

Link4